Karta Rodziny Dużej

INFORMACJE dla Posiadaczy Kart Rodziny Dużej!

Każda osoba z Kartą Rodziny Dużej przy zapisie na zajęcia rozwojowe otrzymuje zniżkę 20% od ceny standardowej..
O szczegóły oferty prosimy pytać w biurze TAAkiej Szkoły.
Zniżki dotyczą wyłącznie zajęć grupowych (w grupach co najmniej 3 uczestników).

Oferta w TAAkiej Szkole obowiązuje od 9 marca 2015 roku.

Zniżki nie sumują się z innymi promocjami w TAAKiej Szkole.

Czym jest Karta Rodziny Dużej?

Karta Rodziny Dużej skierowana jest do rodzin zameldowanych oraz zamieszkałych na terenie Miasta Poznania, prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 24 roku życia lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, lub któremu wydłużono czas edukacji), niezależnie od sytuacji materialnej.krd

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.